Bruhler-Kramer , ktorý ho charakterizoval ako telesné ochorenie, poškodzujúce nervový systém a vedúce k abnormálnej túžbe po alkohole. Naučím sa riešiť stresové situácie bez alkoholu. Problémy budem riešiť, nie ich zapíjať a odkladať. Nebudem brať abstinenciu ako svoje https://www.magister.sk/ znevýhodnenie. alkoholická halucinatórna psychóza je choroba, ktorá sa prejavuje poruchou vedomia a poruchou vnímania v zmysle…